Van U wil ik zingen

by Flipsonius

supported by
/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

  Negen ironische, tegendraadse dan wel absurdistische liedjes
  over zin en onzin, geloof en twijfel, geschreven tussen 2008
  en 2013.
  Omdat ik het niet laten kan.
  Purchasable with gift card

    name your price

   

1.
Zingeving 03:36
Ik zat laatst wat te bladeren, in een landelijk ochtendblad Het ging weer over van alles, want er is overal wel wat Een artikel trok mijn aandacht, zodat ik het lezen ging Had ik dat maar gelaten, want het werd een beproevíng De schrijver gebruikte veel moeilijke woorden, En schreef lange zinnen die mij nauwelijks bekoorden. Maar plotseling viel mijn oog op een woord, Dat ik tot dan toe nog nooit had gehoord Het woord was zingěving, ja zingěving Ik wist niet wat het was, maar het heeft een lekkere swing. Zingěving, een uitdrukking Zo mooi dat een béving mij beving Mijn nieuwsgierigheid was gewekt, tja ik ken mezelf wel Ik kon het weer niet laten, en ging naar de boekhandèl Ik gaf een briefje aan de verkoper, heeft u een tip voor mij Hij verwees me naar een afděling, kijk daar staan ze op een rij Ik zag planken vol boeken Voor mensen die zoeken Vanuit invalshoeken Die men doorgaans ontbeert Geschreven door mensen die het konden weten Omdat ze er immers voor door hadden geleerd! Boeken over zingěving, ja zingěving Met op iedere achterflap een ronkènde aanbéveling Zingeving, o zingeving In wist niet wat het was, maar ik zat er middenin Het was moeilijk om te kiezen, dus ik kocht ze allemaal Dat werd een vette rekening, nou ja die heb ik maar betaald Veel kennis vermeerdert smarten, is wat Prediker al wist Was ik helaas vergeten, zo had het lot voor mij beslist Mijn huis ligt bezaaid met dikke traktaten Over wat ik moet doen of juist weer moet laten Wat mijn lege bestaan enorm heeft verrijkt Een bestaan dat tot dan toe tot niets had geleid! Het gaat om zingěving, ja zingěving Het woord beheerst mijn gedachten, en bepaalt mijn dagínděling zingěving, ja zingěving Ik weet nog steeds niet wat het is, maar het geeft mijn leven ….?
2.
Reocalypso 04:18
Efficiency, Efficiency Niets is zo mooi als efficiency! We gaan ervoor, met zijn allen full swing Want we streven permanent naar verbetering Een fusie hier, een uitbesteding daar De tent moet op de schop, dus reshuffelen maar Efficiency is echt helemaal mijn ding En het geeft zo’n enorme bevrediging Hoe het begon, dat weet niemand meer Maar alles moest anders, het tij moest gekeerd Met SWOT-analyses de structuren doorgelicht De processen onderzocht en opnieuw ingericht Het klinkt zo interessant, en staat goed op je CV Ik werkte aan een cultuuromslag mee! Efficiency, Efficiency Niets is zo fijn als efficiency! We gaan ervoor, met zijn allen full swing Want we streven permanent naar verbetering Een fusie hier, een uitbesteding daar De tent moet op de schop, dus reshuffelen maar Efficiency is echt helemaal mijn ding En het geeft zo’n enorme bevrediging Een productbegroting, prestatiegericht, Met indicatoren onze doelen toegelicht Het resultaat staat voorop, en de burger centraal Onze visie onze missie spreken duidelijke taal En we werken vraaggestuurd, maar dat spreekt vanzelf Maar wat precies uw vraag is dat bepalen wij zelf! Efficiency, Efficiency Niets kost zoveel als efficiency We gaan ervoor, met zijn allen full swing Want we streven permanent naar verbetering Een fusie hier, een reorganisatie daar De tent moet op de schop, dus reshuffelen maar Effciency is echt helemaal mijn ding En het geeft zo’n enorme bevrediging Maar zo’n organisatieontwikkelingstraject Heeft op den duur onvoldoende effect Dus moet er maar eens flink aan de boom worden geschud Rotte appels eruit, lege plekken ingevuld Door u raadt het al- of heeft u geen idee? Ingehuurde adviseurs van KPMG! Efficiency, Efficiency Niets is zo leuk als efficiency Het kost een paar centen maar dan heb je ook wat Ik heb nog nooit zo’n plezier in mijn werk gehad Een training, met coaches, ach u kent het vast wel Lekker kernkwadranten in een Bilderberghotel Efficiency is echt helemaal mijn ding En het geeft zo’n enorme bevrediging Nu zijn we jaren verder, maar ’t is nog niet gedaan Want de volgende fusie, komt er al weer aan We bestoken elkaar met stapels papier Tabellen en grafieken ook al helpt het geen zier Kwartaalrapportages van 80 kantjes lang Maar wat er niet in staat dat wist u allang! break Een fusie hier, een reo daar Wil je niet meedoen, dan opzouten maar We zijn er aan verslaafd, met zijn allen full swing En de burger betaalt straks de rekening
3.
De vrouw in de tram kijkt me glimlachend aan En ploft naast me neer met haar tas Ze plompt heel verloren haar verhaal in mijn oor Maar ik ben hardhorend, zodat ik hard hoor Dus ik kan er geen touw vast aan knopen Toch spits ik mijn oren, en frons ik mijn wenkbrauw, En luister geduldig, en leef met haar mee Dan knik ik begrijpend, en mompel gedwee Van wazeldiflierum en wiezelfladee De vrouw in de tram, ze zwijgt en ze staart En zacht als de maan gaat ze stralen Ik voel nu heel zachtjes haar dij tegen mij Haar hoofd op mijn schouder Mijn hand langs haar krullen zoekt langzaam zijn weg naar beneden Het zweet breekt me uit Maar ze zegt wees niet bang Je zoekt me al jaren Ik ken jou al heel lang Dus denk aan je droom, van heel lang gelee Van wazeldiflierum en wiezelfladee Een hand op mijn schouder rukt me ruw uit mijn slaap De Dienst Ondersteunende Taken Een proces-verbaal rijker, wegens landloperij Want u mag hier niet slapen, en u moet hier niet zijn En uw kaart en uw kop zijn verlopen Ik stap uit de tram, in mijn jaszak een briefje met Veel liefs van M., voortaan ben ik met je Want waar je ook gaat, ik reis met je mee Van wazeldiflierum naar wiezelfladee
4.
Op weg naar huis langs de Schinkel Op weg naar huis sla ik alles kapot Althans zou ik wel willen, maar gaat me niet lukken Te veel vracht, starnakel zat En mijn huis is van de deur waar mijn sleutel in past En waar ik mijn jas op de tast op de kapstok hang En mijn kapstok ach jee dat is een verhaal Van mijn ziel en mijn zaligheid en al mijn geklooi en Wat nog meer allemaal Op weg naar huis Ik ben op weg naar huis Op weg naar huis langs zijdeglans water Op weg naar huis over stenen en grond Het geduldige water wil alles vergeten De wrekende grond heeft alles bewaard Alle scherven van de levens die hier ooit zijn geleefd Bloed zweet en tranen en de liefdes en verraad Van acht eeuwen op een rij En die van mij kunnen daar ook nog wel bij Anonieme insignes van mijn kleine soldaterij Op weg naar huis Ik ben op weg naar huis Zeg me waar waar waarom Ben ik grijze tegels zo moe Wijs me waar waar waar Heer Begint de weg naar U toe De weg naar huis Op weg naar huis langs de Schinkel Honkende ganzen en zingende trams De eerste zonnestralen, roze tentakels Strekken zich uit naar het groene hout van Huis te Vraag En een lied uit de verten neemt me klapwiekend mee En ik denk, mijn God waarom heb ik Uw schepping niet eerder gezien En mijn huis is waar mijn Vader grijnzend op me wacht, zo jongen daar ben je dan, verrassing Ik had je eigenlijk bijna niet meer verwacht Zo ver van huis je was Zo ver van huis Zeg me waar waar waarom Ben ik grijze tegels zo moe Wijs me waar waar waar Heer Begint de weg naar U toe
5.
Wat zwoegt een handvol stofs, tot mensch bezield voor oogenblikken Om hier de toekomst naar zijn wensch, en klein ontwerp te schikken Daar wijsheid die geen eindpaal heeft, en tijd en eeuwigheid doorzweeft ’t Heelal bestuurt en regelt
6.
Op zekere dag, een tijdje geleden, toen ik me verveelde, besloot ik om eens een stukje in de Bijbel te gaan lezen. Ik pakte de Bijbel uit de kast, je weet wel, die zware paralleleditie, met de statenvertaling en de nieuwe bijbelvertaling naast elkaar in aparte kolommen. Hij viel bijna uit mijn handen. Zo zwaar was hij. Tot mijn verbazing vielen er enkele lettertjes van de bladzijden, op het crèmekleurige vynil in mijn woonkamer. En daar bleef het niet bij –het werd een vloed van lettertjes, die zich en masse naar beneden stortten. Totdat er zich een grote berg aan mijn voeten had gevormd. ‘Nou, de boekdrukkunst is ook niet meer wat het geweest is’ , mompelde ik tegen mezelf. Op het zelfde moment kwam er beweging in de berg, enkele letters maakten zich los en maakten aanstalten om zinnen te gaan vormen. Mijn adem stokte toen ik vervolgens las: ‘Flipsonius, dit boek is zo gecorrumpeerd overgeleverd en zo vaak verkeerd vertaald, vals geïnterpreteerd en misbruikt, dat Ik, de HEER besloten heb om het voor altijd uit te wissen, en Ik, de HEER, heb jou uitgekozen om nog eens kort en kernachtig mijn eigenlijke Boodschap duidelijk te maken. Let goed op wat er nu komt. Leer het uit je hoofd, want je zult deze tekst maar éénmaal zien. Daarna trek je de wereld in om hem aan alle volken te verkondigen, tot redding van iedereen die hem maar wil aanvaarden’. Het klamme zweet brak me uit. Hoe moest dat nu verder? Ik, die ternauwernood mijn eigen telefoonnummer uit mijn hoofd kan leren, en al helemaal niet kan spreken in het openbaar? Plotseling zwaaide de deur van de woonkamer open…. Refrein Sola scriptura, en Sola fide, wie houdt er lang zijn geweten zoet? Vrome gebeden, en zedenpreken Laat de linkerhand niet weten wat de rechterhand doet Ik schrok me een ongeluk. Het was de huishoudster, die aan het stofzuigen was. Voor ik haar kon waarschuwen zag ik tot mijn verbijstering hoe alle letters, de zich aaneenrijgende zinnen, die ik nog niet had kunnen lezen, pardoes in de harige zuigmond van de stofzuiger verdwenen. Ze zette geschrokken de stofzuiger uit en zei ‘o pardon, mijnheer, ik wist niet dat u hier aan het werk was’. Ik zei: ‘ach wat geeft het, mevrouw Kwakernaat, dit zal ook wel bij Gods heilsplan horen’. ‘Nou, dan zal ik u maar verder niet meer storen, ik ga wel door met de buitenboel’. Toen ze de kamer uit was, slaakte ik een diepe zucht. Plotseling hoorde ik een merkwaardig geritsel in de stofzuigerslang. ‘Het kan niet op vandaag’ dacht ik, ‘wat gaan we nu weer beleven?’ Ik zag hoe de ene na de andere witte vlinder te voorschijnkwam. Het waren er uiteindelijk twaalf. Ze fladderden naar de vensterbank, keken even om zich heen en vlogen toen door het open raam naar buiten, drie naar het westen, drie naar het zuiden, drie naar het oosten en drie naar het noorden. ‘Nou, daar ben ik dan weer mooi mee weggekomen’ zei ik hardop. Maar tegelijk dacht ik: ‘waarom ben je weer zo lui en onverschillig? Is dan je enige roeping in je leven, het verzaken van je plicht, en het ontduiken van je verantwoordelijkheid? Ooit zul je rekenschap moeten afleggen voor Zijn troon… Refrein Sola fide, en sola gratia Wie houdt er lang zijn handjes in de lucht? Met halleluja, aanbiddingsliedjes? Net op tijd voor je schaduw gevlucht. Enige tijd later kwamen er wat vrienden op bezoek. Ze verbaasden zich over het ruwhouten kruis dat boven de schoorsteenmantel hing. “Wat is dat nou. Ben jij opeens in de Heer? Jij, die altijd een vrijdenker, een spotter en scepticus bent geweest?” Ja, zei ik, “ik ben inderdaad tot het geloof gekomen. Of eerder: het heeft mij op klaarlichte dag overvallen. De details zal ik jullie besparen, die geloven jullie toch niet”. Ik vertelde hen dat de Bijbel Gods onfeilbare woord is , en dat ik er iedere dag een stukje in lees. Ik liet hem aan ze zien. “Maar er staat niets in, alleen maar witte bladzijden!” riepen ze uit. “Spoor jij nog wel een beetje?” Ik zei: er staat alles in wat ik moet weten. Als ik naar de witte bladzijden kijk, besef ik weer: Mijn wijsheid is mijn dwaasheid Mijn weten is niet-weten Mijn begrip is eigenwaan Mijn visies zijn projecties Mijn vroomheid is mijn zonde. Mijn gebeden verwaaien in de wind Wat in mij geopenbaard wordt zal me redden Wat ik verborgen houd zal me vernietigen. 25 jaar geleden ging ik naar de dokter, omdat ik me al een tijdje niet zo goed voelde. Ach zeide de dokter, maak je niet druk, het zal hoogstwaarschijnlijk wel een virusje zijn, het gaat vanzelf weer over.” Maar het is nooit meer overgegaan! Het werd alleen maar erger! Zo is het ook met God. Hoogstwaarschijnlijk bestaat Hij niet. Maar Hij gaat ook nooit meer over! Hij is, was, en zal zijn, de alfa en omega…alleen in Hem bewegen en denken wij, de rest is illusie…. Solo Cristo, sol’ Dei gloria Wie houdt het langst zijn geweten zoet? Mooie intenties, vrome gebeden Laat de linkerhand niet weten wat de rechterhand doet Sola fide, en sola gratia Wie houdt er lang zijn handjes in de lucht? Met halleluja, aanbiddingsliedjes? Net op tijd voor je schaduw gevlucht. Sola fide, en sola gratia Wie heeft het eerst zijn brandjes geblust? Met selectieve interpretaties Gerustgesteld en in slaap gesust Sola scriptura, en sola gratia Diep in de kelder, door angsten gekweld Ergens op zolder, in een verhuisdoos Vergeelde krant waarin je eind is voorspeld (3x)
7.
Ik ben een man die luistert naar zijn naam Die naam is mij gegeven bij mijn geboorte En daar ben ik ook mee gedoopt Ik ben een man die luistert naar zijn naam Die naam hebben mijn ouders voor mij verzonnen Omdat ze dachten dat hij mij goed passen zou Of misschien ook wel om de grootouders tevreden te stellen Ik ben een man die luistert naar zijn naam Als men mij roept, dan reageer ik meestal direct Soms blij soms bedroefd, Soms ook wat later, of helemaal niet Als ik geen zin heb of druk bezig ben met bezigheden Ik ben een man die luistert naar zijn naam Mijn naam is Flip, hoor ze maar roepen, Heel de dag, hoor ze maar roepen heel de dag Er is er een die kent mijn ware naam Dat is de engel die mij gebracht heeft En mij straks ook weer komt halen Als het mijn tijd is, maar dat weet je nooit van te voren En dat is maar goed ook of niet soms? Mijn Vader gaf aan mij mijn ware Naam Hij alleen weet wat die betekent Gebroken en hooghartig als ik ben Hoop ik dat ik hem niet vergeten ben Als Hij hem plotseling fluistert
8.
Refrein Mijn twijfel is groot oneindig groot Mijn twijfel is groot oneindig groot Is hij de Heer de enige Heer Is hij de Heer Waarom dan pijn Ja zoveel pijn Waarom dan pijn (refrein) Bestaat Hij wel Is Hij er wel Bestaat Hij wel Waarom toch Heer spreek toch mijn Heer Waarom toch Heer spreek toch Heer Break (refrein)
9.
Hoe heerlijk de stilte in Amsterdam Zuid! Het motregent zachtjes, er gebeurt hier geen fluit Ik wandel & mompel, zing zacht voor me uit O heerlijke stilte van Amsterdam Zuid Een sluier van nevels en klimop omhult De sierlijke huizen, met leegte gevuld Geen verkeer te bekennen, op een scootmobiel na Een torenklok slaat, een kraai antwoordt ‘kra’ Iedereen die hier woont, is naar school of kantoor De straat is aan mij, dus ik marcheer lekker door Ik denk aan een vrouw, ik zie haar zo graag Ik denk zij mij ook, ach zo nog heerlijk vaag Van U wil ik zingen, voor U leg ik neer Mijn lapsteel vol zonden, mijn lied van oud zeer Van hoop en verlangen, van wanhoop en spijt Want zodra ik iets beetpak, ben ik het al kwijt Half elf in de ochtend, in Amsterdam Zuid Het regent steeds harder, maar dat maakt me niet uit Ik wandel met U, en ik jubel het uit Gezegend jij stilte van Amsterdam Zuid

about

credits

released August 4, 2013

Gebruikte instrumenten:
Yamaha akoestische gitaar
Framus Strato 1974 elektrische gitaar
Kalamazoo hawaiian lap steel 1940
Ibanez mandoline

Audio instrumenten:
Hammond B3 van Native Instruments
Sample tank (bas, viooldinges, altsax, keyboards, percussie)

Basistracks Band in a box (drums, bas, piano)

license

all rights reserved

tags

about

Flipsonius Amsterdam, Netherlands

Tegendraadse liedjes met tegendraadse muziek.

'Alles wat hij beweert kan een paar zinnen later weer ongedaan worden gemaakt. Je weet nooit of het nu de these of de antithese is die we nu moeten geloven'

contact / help

Contact Flipsonius

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

Flipsonius recommends:

If you like Flipsonius, you may also like: